Khứ hồi Một chiều
Gọi để được tư vấn

Hà Nội: 024.668.21555

Sapa: 098.489.0055

Hoặc liên hệ theo địa chỉ Email: sales@sapaexpress.com
Xe Hà nội - Sapa (luxury - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (luxury - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 400,000 đ 450,000 đ

Đón khách trong khu vực phố cổ từ 14h00 chiều, 15h00 xe bus khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 470 Điện Biên Phủ thị trấn Sapa lúc 21h00 tối.

Xe Hà nội - Sapa (luxury - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (luxury - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 800,000 đ 900,000 đ

Xe khởi hành lúc 15h00 chiều từ văn phòng số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 470 Điện Biên Phủ Sapa lúc 21h00 tối. Ngày về xe khởi hành lúc 07h00 sáng từ 40 Điện Biên Phủ, trả khách tại số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm lúc 13h00 chiều.

Xe Hà nội - Sapa (limousine - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (limousine - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 400,000 đ 450,000 đ

Đón khách trong khu vực phố cổ từ 06h30 sáng, 07h00 xe bus khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 26 Lò Sũ, khu vực Times City, thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 470 Điện Biên Phủ thị trấn Sapa lúc 12h30 chiều.

Xe Hà nội - Sapa (limousine - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (limousine - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 800,000 đ 900,000 đ

Xe khởi hành lúc 07h00 sáng từ văn phòng số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 470 Điện Biên Phủ lúc 12h30 chiều. Ngày về xe khởi hành lúc 16h00 chiều từ 470 Điện Biên Phủ, trả khách tại số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm lúc 21h30 tối.

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 300,000 đ 2,350,000 đ

Đón khách trong khu vực phố cổ từ 07h00 sáng, 07h30 xe bus khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 470 Điện Biên Phủ thị trấn Sapa lúc 13h00 chiều.

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 600,000 đ 4,700,000 đ

Xe khởi hành lúc 07h30 sáng từ văn phòng số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 470 Điện Biên Phủ Sapa lúc 13h00 chiều. Ngày về xe khởi hành lúc 15h30 chiều từ 470 Điện Biên Phủ, trả khách tại số 26 Lò Sũ, Hoàn Kiếm lúc 21h00 tối.