Khứ hồi Một chiều
Gọi để được tư vấn

Hà Nội: 024.668.21555

Sapa: 098.489.0055

Hoặc liên hệ theo địa chỉ Email: sales@sapaexpress.com
Xe Hà nội - Sapa (luxury - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (luxury - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 400,000 đ 450,000 đ

Xe Limousine đón khách trong khu vực phố cổ và khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 06 Vườn Treo thị xã Sapa, Lào Cai.

Xe Sapa - Hà nội (luxury - 1 chiều)

Xe Sapa - Hà nội (luxury - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 400,000 đ 450,000 đ

Xe Limousine đón khách trong sảnh chờ chi nhánh số 06 Vườn Treo thị xã Sapa, Lào Cai và khởi hành chạy thẳng về Hà Nội dừng trả khách tại số văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xe Sapa - Hà nội (luxury - khứ hồi)

Xe Sapa - Hà nội (luxury - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 800,000 đ 900,000 đ

Xe Limousine khởi hành từ chi nhánh số 06 Vườn Treo thị xã Sapa và trả khách tại trung tâm Hà Nội. Ngày về xe đón khách và khời hành từ văn phòng 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Xe Hà nội - Sapa (luxury - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (luxury - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 800,000 đ 900,000 đ

Xe Limousine khởi hành từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 06 Vườn Treo thị xã Sapa. Ngày về xe khởi hành từ 06 Vườn Treo thị xã Sapa, trả khách tại số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà nội

Xe Hà nội - Sapa (limousine - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (limousine - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 350,000 đ 380,000 đ

Xe Bus đón khách trong khu vực phố cổ và khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 06 Vườn Treo thị xã Sapa Lào Cai.

Xe Sapa - Hà nội (limousine - 1 chiều)

Xe Sapa - Hà nội (limousine - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 350,000 đ 380,000 đ

Đón Bus khách trong sảnh chờ chi nhánh số 06 Vườn Treo thị xã Sapa và khởi hành chạy thẳng về Hà Nội dừng trả khách tại số văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xe Hà nội - Sapa (limousine - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (limousine - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 700,000 đ 760,000 đ

Xe Bus khởi hành lúc từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 06 Vườn Treo Sapa, Lào Cai. Ngày về xe khởi hành từ 06 Vườn Treo Sapa, trả khách tại số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xe Sapa - Hà nội (limousine - khứ hồi)

Xe Sapa - Hà nội (limousine - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 700,000 đ 760,000 đ

Xe khởi hành từ chi nhánh số 06 Vườn Treo thị xã Sapa trả khách tại văn phòng trung tâm thành phố Hà Nội. Ngày về xe đón khách và khời hành từ văn phòng 70C Nguyễn Hữu Huân đi thẳng lên Sapa, Lào Cai.

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 250,000 đ 300,000 đ

Xe giường nằm đón khách trong khu vực phố cổ và khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 06 Vườn Treo thị xã Sapa, Lào Cai.

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - 1 chiều)

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 250,000 đ 300,000 đ

Đón khách trong sảnh chờ chi nhánh số 06 Vườn Treo Sapa khởi hành chạy thẳng về Hà Nội dừng trả khách tại số văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - khứ hồi)

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 500,000 đ 600,000 đ

Xe bus giường nằm khởi hành từ chi nhánh số 06 Vườn Treo thị xã Sapa trả khách tại trung tâm phố cổ Hà Nội. Ngày về xe đón khách và khời hành từ văn phòng 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 500,000 đ 600,000 đ

Xe giường nằm khởi hành từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 06 Vườn Treo thị xã Sapa. Ngày về xe kđón khách tại số 06 Vườn Treo thị xã Sapa đi thẳng về văn phòng trung tâm thành phố Hà Nội.