Khứ hồi Một chiều
Gọi để được tư vấn

Hà Nội: 024.668.21555

Sapa: 098.489.0055

Hoặc liên hệ theo địa chỉ Email: sales@sapaexpress.com
Xe Hà nội - Sapa (luxury - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (luxury - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 350,000 đ 400,000 đ

Đón khách trong khu vực phố cổ từ 14:00 chiều, 15:00 xe bus khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 06 Vườn Treo Sapa lúc 21h00 tối.

Xe Sapa - Hà nội (luxury - 1 chiều)

Xe Sapa - Hà nội (luxury - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 350,000 đ 400,000 đ

Đón khách trong sảnh chờ chi nhánh số 06 Vườn Treo Sapa từ 06:30 sáng, 07:00 xe bus khởi hành chạy thẳng về Hà Nội dừng trả khách tại số văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm lúc 13:00 chiều.

Xe Sapa - Hà nội (luxury - khứ hồi)

Xe Sapa - Hà nội (luxury - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 700,000 đ 800,000 đ

Xe khởi hành từ chi nhánh số 06 Vườn Treo Sapa lúc 07:00 về đến Hà Nội lúc 13:00. Ngày về xe đón khách và khời hành lúc 15:00 từ văn phòng 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Xe Hà nội - Sapa (luxury - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (luxury - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 700,000 đ 800,000 đ

Xe khởi hành lúc 15:00 chiều từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 06 Vườn Treo Sapa lúc 21:00 tối. Ngày về xe khởi hành lúc 07:00 sáng từ 06 Vườn Treo Sapa, trả khách tại số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm lúc 13:00 chiều.

Xe Hà nội - Sapa (limousine - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (limousine - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 350,000 đ 400,000 đ

Đón khách trong khu vực phố cổ từ 06:30 sáng, 07:00 xe bus khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, khu vực Times City, thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 06 Vườn Treo Sapa lúc 13:00 chiều.

Xe Sapa - Hà nội (limousine - 1 chiều)

Xe Sapa - Hà nội (limousine - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 350,000 đ 400,000 đ

Đón khách trong sảnh chờ chi nhánh số 06 Vườn Treo Sapa từ 15:30 chiều, 16:00 xe bus khởi hành chạy thẳng về Hà Nội dừng trả khách tại số văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm lúc 22:00 tối.

Xe Hà nội - Sapa (limousine - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (limousine - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 700,000 đ 800,000 đ

Xe khởi hành lúc 07:00 sáng từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 06 Vườn Treo Sapa lúc 13:00 chiều. Ngày về xe khởi hành lúc 16:00 chiều từ 06 Vườn Treo Sapa, trả khách tại số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm lúc 22:00 tối.

Xe Sapa - Hà nội (limousine - khứ hồi)

Xe Sapa - Hà nội (limousine - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 700,000 đ 800,000 đ

Xe khởi hành từ chi nhánh số 06 Vườn Treo Sapa lúc 16:00 về đến Hà Nội lúc 22:00. Ngày về xe đón khách và khời hành lúc 07:00 sáng từ văn phòng 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - 1 chiều)

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 250,000 đ 300,000 đ

Đón khách trong khu vực phố cổ từ 06:30 sáng, 07:00 xe bus khởi hành đi Sapa từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội và dừng tại số chi nhánh 06 Vườn Treo Sapa lúc 13:00 chiều.

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - 1 chiều)

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 250,000 đ 300,000 đ

Đón khách trong sảnh chờ chi nhánh số 06 Vườn Treo Sapa từ 15:00 chiều, 15:30 xe bus khởi hành chạy thẳng về Hà Nội dừng trả khách tại số văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm lúc 21:30 tối.

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - khứ hồi)

Xe Sapa - Hà nội (38 giường - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 500,000 đ 600,000 đ

Xe khởi hành từ chi nhánh số 06 Vườn Treo Sapa lúc 15:30 về đến Hà Nội lúc 21:30. Ngày về xe đón khách và khời hành lúc 07:00 sáng từ văn phòng 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - khứ hồi)

Xe Hà nội - Sapa (38 giường - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 6 giờ ] 500,000 đ 600,000 đ

Xe khởi hành lúc 07:00 sáng từ văn phòng số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, trả khách tại số 06 Vườn Treo Sapa lúc 13:00 chiều. Ngày về xe khởi hành lúc 15:30 chiều từ số 06 Vườn Treo Sapa, trả khách tại số 70C Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm lúc 21:30 tối.