logo

Khứ hồi Một chiều

Gọi để được tư vấn

Hà Nội: 024.668.21555

Sapa: 098.489.0055

Hoặc liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

Xe Hà nội - Sapa (limousine - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 350,000 đ 400,000 đ

07h00 Xe bus sẽ khởi hành từ 12 Lý thái tổ, Hoàn kiếm, Hà nội
12h30 Xe bus sẽ lên tới số 02 Cầu Mây, thị trấn Sapa

Xe Hà nội - Sapa (limousine - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 700,000 đ 800,000 đ

07h00 (Ngày đi) Xe bus sẽ khởi hành tại số 12 Lý Thái Tổ, Hoàn kiếm, Hà nội.
16h00 (Ngày về) Xe bus đón quý khách tại số 02 Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Xe Sapa - Hà nội (limousine - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 350,000 đ 400,000 đ

16h00 Xe bus sẽ khởi hành từ số 02 Cầu Mây, thị trấn Sapa.
21h30 Xe sẽ về đến số 12, Lý thái tổ, Hoàn kiếm, Hà nội

Xe Sapa - Hà nội (limousine - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 700,000 đ 800,000 đ

16h00 (Ngày đi) Bắt đầu khởi hành tại số 02 Cầu Mây, thị trấn Sapa.
07h00 (Ngày về) Xe bus sẽ đón quý khách tại văn phòng 12 Lý Thái Tổ, Hà nội

Xe Hà nội - Sapa (32 giường - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 280,000 đ 330,000 đ

07h30, 22h00 Xe bus sẽ khởi hành từ 12 Lý thái tổ, Hoàn kiếm, Hà nội
13h00, 03h30 Xe bus sẽ lên tới số 02 Cầu Mây, thị trấn Sapa

Xe Hà nội - Sapa (32 giường - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 560,000 đ 660,000 đ

07h30, 22h00 (Ngày đi) Xe bus sẽ khởi hành tại số 12 Lý Thái Tổ, Hoàn kiếm, Hà nội.
13h30, 15h30 (Ngày về) Xe bus đón quý khách tại số 02 Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Xe Sapa - Hà nội (32 giường - 1 chiều)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 280,000 đ 330,000 đ

13h30, 15h30 Xe bus sẽ khởi hành từ số 02 Cầu Mây, thị trấn Sapa.
19h00, 21h00 Xe sẽ về đến số 12, Lý thái tổ, Hoàn kiếm, Hà nội

Xe Sapa - Hà nội (32 giường - khứ hồi)

[ Hành trình khoảng 5,5 giờ ] 560,000 đ 660,000 đ

13h30, 15h30 (Ngày đi) Bắt đầu khởi hành tại số 02 Cầu mây, thị trấn Sapa.
07h30, 22h00 (Ngày về) Xe bus sẽ đón quý khách tại văn phòng 12 Lý Thái Tổ, Hà nội